Zaufaj doświadczeniu                                                                                                                                 Po prostu wiemy jak
Adwokatura


Adw. Małgorzata Hoffmann-Kapciuk

Adw. Hanna Kapciuk-Muzyka

Apl. Adw. Wojciech Kapciuk

Paragraf Specjalizacja

Kancelaria Adwokacka reprezentuje osoby fizyczne, jak i osoby prawne przed wszystkimi instytucjami i organami. Występujemy w imieniu Naszych klientów w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym przed wszystkimi instancjami. Reprezentujemy ich przed organami ścigania i instytucjami administracyjnymi. Prowadzimy w imieniu Naszych mocodawców negocjacje, zawieramy umowy/ugody oraz występujemy w charakterze mediatorów.

Powierzając Kancelarii Adwokackiej sprawę, klient może liczyć na całkowitą opiekę ze strony wykwalifikowanych prawników, gwarancję indywidualnego podejścia do sprawy oraz stały i natychmiastowy kontakt przy zastosowaniu przyrządów współczesnej techniki.

Dzięki doskonałej znajomości języka angielskiego, Kancelaria Adwokacka podejmuje się reprezentacji osób różnych narodowości. Zaufali nam klienci z Francji, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Włoch, Litwy, Niemiec i innych państw.


Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w:

  • sprawach rodzinnych, w szczególności w sprawach o rozwód, separację, alimenty, uregulowanie kontaktów z dziećmi,

  • sprawach karnych, postępowania wykonawczego, wykroczeń i sprawach karnoskarbowych,

  • sprawach cywilnych, w szczególności w sprawach o podział majątku,

  • sprawach ze stosunku prawa pracy,

  • sprawach gospodarczych,

  • sprawach administracyjnych,

  • sprawach spadkowych, w szczególności w sprawach o stwierdzenie nabycia praw do spadku, o podział spadku,

  • ściąganiu wierzytelności.