Zaufaj doświadczeniu                                                                                                                                 Po prostu wiemy jak
Adwokatura


Adw. Małgorzata Hoffmann-Kapciuk

Adw. Hanna Kapciuk-Muzyka

Apl. Adw. Wojciech Kapciuk

Paragraf Prawnicy

Adw. Małgorzata Hoffmann – Kapciuk
Tel. 603 782 215
Adw. Hanna Kapciuk – Muzyka
Tel. 601 255 690
Apl. Adw. Wojciech Kapciuk
Tel. 603 296 445